500 bài tập trắc nghiệm và tự luận ngữ văn 8: phần 1

Bài làm

Cuốn sách “500 bài tập trắc nghiệm và tự luận ngữ văn 8” được biên soạn theo hình thức tổng hợp các kiến thức cơ bản của chương trình ngữ văn lớp 8, phần 1 cuốn sách giới thiệu lí luận chung của hình thức trắc nghiệm khách quan và các bài tập trắc nghiệm thuộc các bài học trong chương trình học kỳ 1.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!