Add text before anchor link for product menu item type

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com

I’m working on a nav menu that includes WooCommerce Products for part of the menu items.

I am looking to add the WooCommerce thumbnails to the menu items that are products, but I can’t seem to find the right way to go about doing so.

The nav menu is called like so

What I essentially need to do is have a function that does the following

Checks if the menu item is a product

If the menu item is a product, get the ID of the product

Get the post thumbnail of the product using the ID

Add the image tag to the anchor text, which will later be styled in CSS

I wish I could just set the ‘link_before’ argument to accomplish this, but I don’t know how to limit the argument to only apply to ‘product’ types of menu item, nor do I understand how to dynamically set it to the product in the menu.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com