Adding javascript event handler for Zoho ASAP Widget [closed]

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
QUẢNG CÁO: Đổi thẻ cào thành tiền mặt min rút 10k tại đây

Want to improve this question? Update the question so it’s on-topic for WordPress Development Stack Exchange.

Closed 6 days ago.

We have installed the Zoho ASAP Widget on our page. That is working as expected.

From their documentation https://www.zoho.com/desk/developers/asap/#open-the-addon
We can create a button or link that can open/close the widget flyout

or link to specific articles in the knowledge base like in this example code here:

I tried putting the “var openApp….” section in a javascript section and the “<span onclick…” in an HTML section on the page I’m trying to host. When I click “View Demo” I get an error in the browser console.

openApp is not a function at HTMLSpanElement.onclick

How do I incorporate this into my page?

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com