Auto refresh of a password protected page

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

In WordPress, is it possible to auto-refresh a password protected page, such that the password only needs to be entered the first time the page is accessed?

I know how to password protect a page.

I know how to auto refresh a page.

Unfortunately if I auto refresh a password protected page it asks for the password every time the refresh occurs.
Is there a way so that the password only needs to be entered the first time the page is accessed, and not on subsequent refreshes?

EDIT:

Interestingly, if I remove post_password_expires then the auto-refresh works fine without asking for the password each time. However, logout fails (in the sense that the page doesn’t redirect as it should.) If I change it back to the default, or give it any numerical value, then it fails again. (After each of these changes I am clearing my cache and cookies.)

To be clearer, the change I am making is adding the following lines to my theme’s functions.php file as recommended in various other posts such as this one

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com