Bài học mà anh (chị) rút ra được từ Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

HƯỚNG DẪN

– Lưu ý một số bài học sau:

– Bài học về tinh thần cảnh giác, không nên chủ quan với những gì mình đang có.

– Bài học về mối quan hệ giữa lí trí và tình cảm.

– Bài học về cách xử lí môì quan hệ giữa riêng và chung, giữa cá nhân với cộng đồng

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết liên quan