Bài thu hoạch nghị quyết TW6 khóa 12 dành cho cán bộ lãnh đạo

Bài làm

Xin gửi tặng mọi người tài liệu tham khảo Bài thu hoạch nghị quyết TW6 khóa 12 dành cho cán bộ lãnh đạo chi tiết và hay nhất, nội dung của tài liệu này như thế nào mời các bạn xem phần online bên dưới nhé.

Tóm tắt qua về nội dung Bài thu hoạch nghị quyết TW6 khóa 12 dành cho cán bộ lãnh đạo

2- Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân

Trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đưa ra nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí, trọng dụng cán bộ có tài vào các công việc phù hợp với sở trường, nhiệm vụ. Kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra cán bộ vi phạm trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong việc bố trí sắp xếp cán bộ tại địa phương có sự nể nang, sắp xếp công việc trái nghề, trái chuyên môn còn xảy ra. Việc bố trí biên chế chưa phù hợp đối với một số ngành, đoàn thể dẫn đến chất lượng hoạt động công việc chưa cao.

Đối với bản thân là lãnh đạo trong thời gian qua đã quan tâm tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt việc xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với điều kiện thực tế; trong cơ quan phân công công việc phù hợp với năng lực sở trường của từng cán bộ; thường xuyên nhắc nhở kiểm tra uốn nắn khi cán bộ có biểu hiện lệch lạc.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!