Block template: Image block with media pre-selected

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

I have a block template for a custom post type. It has an audio player followed by a link to a YouTube video, and I’d like to have a YouTube logo to the left of the video link. But what I can’t figure out is how to specify the logo media, instead of just having an empty image block that has to have the same media selected from the Media Library every time. At first I thought this would be a good use for a reusable block, but it appears that reusable blocks don’t have alignment capability so that WP will float them. This is my code so far:

What array element(s) would I add to the core/image one to include the src attribute in the <img> tag?

I tried console.log(wp.blocks.getBlockTypes()); in my browser console (see this thread), but I couldn’t spot anything that looked like the right attribute under block/image.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com