Bồi dưỡng hsg toán 7 giải toán bằng cách lập tỉ lệ thức

Bài làm

Chia sẻ với các bạn học sinh lớp 7 tài liệu Bồi dưỡng hsg toán 7 giải toán bằng cách lập tỉ lệ thức cực hay, đây là tài liệu được biên soạn dành riêng cho các bạn học sinh chuyên toán lớp 7, mời bạn xem bản online bên dưới và tải về để xem khi nhàn rỗi.

Một số nội dung có trong tài liệu Bồi dưỡng hsg toán 7 giải toán bằng cách lập tỉ lệ thức

15. Ba lớp 7A, 7B, 7C có 117 bạn đi trồng cây. Biết rằng số cây mỗi bạn học sinh lớp 7A, 7B, 7C trồng được theo thứ tự là 2; 3; 4 cây và số cây mỗi lớp trồng được là như nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi trồng cây?

13. Có 54 tờ tiền gồm ba loại 500 đồng, 2000 đồng và 5000 đồng. Trị giá mỗi loại tiền đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ?

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!