Changing Title Tag on Shop Archive Page (current solution reverting to Title of First Product in Loop)

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
QUẢNG CÁO: Đổi thẻ cào thành tiền mặt min rút 10k tại đây

Firstly, add_theme_support( 'title-tag' ); is enabled in my theme.

I have two filters to modify titles, this one hooking on to the_title

Secondly I have another function which fixed some title issues on Account pages as well (if I do not add this, the My Account pages all revert to a title tag of simply My Account instead of the conditional statements set for the Title changed intended.

Doing a little debugging — adding a print_r on $title_parts in the document_title_parts function

One would think, that the Title on my Shop Archive page would just be Products, but that is not the case.

Doing the same print_r debugging on the the_title filter on my shop archive page…

brings back <pre>925 Sterling Silver.....</pre> (which is the name of the first product in the loop

followed by <pre>Shop</pre> for the breadcrumb

and then additionally above all my products in the shop archive, the title and a list of classes, but te html seems to be malformed when doing so which is odd:

The only solution I have read which does not work is hooking onto the is_shop() function in my the_title filter, such as..

This does indeed change the <title> tag on the shop page to My Shop Archive… but then proceeds to change the title of all my products on the page to My Shop Archive!

enter image description here

What is the solution for just simply changing the <title> tag on my shops archive page without affecting the product titles like in the image above?

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com