Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7: Tỉ lệ thức tính chất của các dãy số bằng nhau

Bài làm

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7: Tỉ lệ thức tính chất của các dãy số bằng nhau là một trong những tài liệu chúng tôi mới update nhằm giúp các em học sinh có thêm các nguồn tài liệu đa dạng về môn toán để ôn thi.

Một số nội dung có trong tài liệu mời toàn thể mọi người xem file chi tiết bên dưới.

Bài 7: Một cửa h{ng có ba cuộn vải, tổng chiều d{i ba cuộn vải đó l{ 186m, gi| tiền mỗi mét vải của ba cuộn l{ như nhau. Sau khi bán được một ngày cửa hàng còn lại cuộn thứ nhất, cuộn thứ hai, cuộn thứ ba. Số tiền b|n được của ba cuộn thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 2. Tính xem trong ng{y đó cửa h{ng đ~ b|n được bao nhiêu mét vải mỗi cuộn.

Bài 13. Cho tam giác ABC các góc ngoài của tam giác tại A,B,C tỉ lệ với 4 ;5 ;6 . C|c góc trong tương ứng tỉ lệ với các số nào ?

Bài 11. Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó l{ bội của 72 và các chữ số của nó xếp từ nhỏ đến lớn thì tỉ lệ với 1 ;2 ;3

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!