Client side HTTP parameter pollution (reflected)

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

Some of my sites have been flagged by a security scanner as being vulnerable to client-side HTTP parameter pollution. The security department says that this must be fixed. How can I protect against this in WordPress? Any help is greatly appreciated!

Issue detail

The name of an arbitrarily supplied URL parameter is copied into the response within the query string of a URL.

The payload wzx&sfy=1 was submitted in the name of an arbitrarily supplied URL parameter. This input was echoed as wzx&sfy=1 within the “action” attribute of a “form” tag.

This proof-of-concept attack demonstrates that it is possible to inject arbitrary query string parameters into URLs in the application’s response.

Request

GET [removed]?wzx%26sfy%3d1=1 HTTP/1.1

Host: [removed]

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept: /

Accept-Language: en-US,en-GB;q=0.9,en;q=0.8

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36

Connection: close

Referer: [removed]

Response

HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 09 Jul 2020 00:44:05 GMT

Server: Apache

Link: <[removed]?p=35>; rel=shortlink

Strict-Transport-Security: max-age=31557600; preload

Vary: Accept-Encoding,User-Agent

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Content-Length: 28294

Connection: close

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com