Cùng kết thúc bằng cụm từ “ta với ta” nhưng ý nghĩa của cụm từ đó trong hai bài thơ Qua Đèo Ngang của bà huyện Thanh Quan và Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến khác hẳn nhau. Em hãy chứng minh điều đó

DÀN Ý

Mở bài:

+ Giới thiệu vị trí và suy nghĩ về cụm từ “ta với ta” trong hai bài thơ.

Thân bài: Làm sáng tỏ ý nghĩa của cụm từ “ta với ta” trong từng bài.

+ Cụm từ “ta với ta” trong bài Qua Đèo Ngang của Bà huyện Thanh Quan.

+ Cụm từ “ta với ta” trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến.

Kết bài:

+ Khẳng định giá trị của cụm từ “ta với ta” trong hai bài thơ.

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết liên quan