Đề cương Toán 11 HK2 trường THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Bài làm

Tài liệu đề cương ôn tập môn toán lớp 11 giữa kỳ 2 của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội Năm học 2018-2019 là bộ đề thi giúp các em học sinh và giáo viên có thêm nhiều kiến thức hữu ích để ôn luyện môn toán.

Bộ đề cương này gồm có 4 trang, rất tiếc hiện tại chúng tôi chưa cập nhật được lời giải và gợi ý. Các em học sinh hãy lưu lại địa chỉ này của trang dethihsg247 để có thể theo dõi hiện trạng cập nhật lời giải chi tiết cho đề cương này.

Bồ đề cương này có 2 phần cơ bản bao gồm:

2 phần chính là đại số và giải tích – hình học với 3 phần đáng lưu tâm như sau.

PHẦN I. MỘT SỐ BÀI TẬP Ở MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU

ĐẠI SỐ

Bài 1. (Cấp số cộng). Cho cấp số cộng … thỏa mãn …… Tính công sai d và tính 8 u .

Bài 2. (Cấp số nhân). Cho cấp số nhân …. thỏa mãn ….. Tính công bội q và tính 10 u .

Bài 3. (Giới hạn hữu hạn của dãy số). Tìm giới hạn của dãy số …. trong các trường hợp sau

HÌNH HỌC

Bài 9. Cho hình chóp O.ABC. Yêu cầu chứng minh các ý theo đề.

PHẦN II. MỘT SỐ BÀI TẬP Ở MỨC ĐỘ VẬN DỤNG

Đại số và Giải tích

Bài 15. Xác định độ dài ba cạnh của một tam giác vuông biết độ dài của chúng là ba số hạng liên tiếp
của một cấp số cộng với công sai d=2.

Bài 16. Tìm các số x, y biết rằng các số …… theo thứ tự lập thành một cấp số cộng,
đồng thời các số …… theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!