Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Địa lý năm 2015 – 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Địa lý năm 2015 – 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh là đề kiểm tra định kì đầu năm nhằm đánh giá chất lượng học sinh sau dịp hè. Các em học sinh lớp 12 có thể tham khảo nhằm ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học cuối cấp. Hi vọng tài liệu này giúp các em học tốt môn Địa, đạt kết quả tốt trong bài thi đầu năm lớp 12.

SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: Địa lí; LỚP: 12
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (2,0 điểm)

 1. Trình bày những đặc điểm chính của địa hình vùng núi Tây Bắc. Những đặc điểm đó ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của vùng này như thế nào?
 2. Chứng minh nước ta là nước đông dân, nhiều thành phần dân tộc. Vì sao quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra tương đối chậm chạp?

Câu II (2,0 điểm)

Dựa vào trang 18 – 19 và trang 21 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy:

 1. Lập bảng thống kê về diện tích và sản lượng các cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, điều) của nước ta năm 2007. Nêu các sản phẩm cây công nghiệp chuyên môn hóa của Tây Nguyên.
 2. Kể tên các trung tâm công nghiệp có qui mô lớn và rất lớn của vùng kinh tế Đông Nam Bộ.

Câu III (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP theo giá thực tế) phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 – 2010

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

NămTổng sốPhân theo thành phần kinh tế
KV Nhà nướcKV ngoài Nhà nướcKV có vốn đầu tư nước ngoài
2000441,7170,2212,958,6
2005837,9321,9382,8133,2
20091658,4582,7771,7304,0
20102157,7722,01054,0381,7
 1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2000-2010.
 2. Nhận xét và giải thích từ biểu đồ đã vẽ.

Câu IV (3.0 điểm)

 1. Chứng minh rằng nước ta đang khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới. Nêu ý nghĩa của việc đẩy mạnh đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn nước ta.
 2. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của nước ta. Tại sao công nghiệp lại phân bố thưa thớt ở miền núi?

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Địa lý

Câu I (2,0 điểm)

1. Trình bày những đặc điểm chính của địa hình vùng núi Tây Bắc. Những đặc điểm đó ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của
vùng này như thế nào? (1,0đ)

a) Đặc điểm chính của địa hình vùng núi Tây Bắc

 • Phạm vi, Hướng núi và độ cao địa hình. (0,25đ)
 • Các dạng địa hình chính. (0,5đ)

b) Ảnh hưởng của địa hình đến sự phân hóa khí hậu của vùng: làm cho khí hậu phân hóa theo độ cao và theo hướng địa hình. (0,25đ)

2. Chứng minh nước ta là nước đông dân, nhiều thành phần dân tộc. Vì sao quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra tương đối chậm chạp? (1,0đ)

a) Chứng minh nước ta là nước đông dân, nhiều thành phần dân tộc.

 • Đông dân: số dân 2006 của nước ta là 84,2 triệu, 1/11/2013 ds nước ta đạt 90 triệu đứng thứ 3 ở khu vực ĐNA, thứ 14 trên thế giới. (0,25đ)
 • Nước ta có 54 dân tộc, nhiều nhất là dân tộc Kinh (86,2% dân số), các dân tộc khác chiếm 13,8% dân số. (0,25đ)

b) Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra tương đối chậm chạp vì:

 • Do xuất phát điểm của nền kinh tế thấp lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. (0,25đ)
 • Do đặc điểm kinh tế: nông nghiệp hiện vẫn là ngành kinh tế chủ đạo trong việc nuôi sống đại bộ phận dân số, các ngành công nghiệp dịch vụ chưa phát triển mạnh. (0,25đ)

Câu 2 (2,0 điểm)

1. Lập bảng thống kê về diện tích và sản lượng các cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, điều) của nước ta năm 2007. Nêu các sản phẩm cây công nghiệp chuyên môn hóa của Tây Nguyên. (1,0đ)

a) Diện tích và sản lượng các cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, điều) của nước ta năm 2007 (0,5đ)

Cây công nghiệpDiện tích (nghìn ha)Sản lượng (nghìn tấn)
Cà phê489916
Cao su378606
Điều303312

b) Các sản phẩm cây công nghiệp chuyên môn hóa của Tây Nguyên: Cà phê, cao su, chè, dâu tằm, hồ tiêu (0,5đ)

2. Kể tên các trung tâm công nghiệp có qui mô lớn và rất lớn của vùng kinh tế Đông Nam Bộ. (1,0đ)

Thành phố HCM, Biên Hòa, Vũng Tầu và Thủ Dầu Một

Câu 3 (3,0 điểm)

1. Vẽ biểu đồ (2,0đ)

a) Xử lí số liệu: (0,5đ)

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta

(Đơn vị: %)

NămTổng sốPhân theo thành phần kinh tế
KV Nhà nướcKV ngoài Nhà nướcKV có vốn đầu tư nước ngoài
200010038,548,213,3
200510038,445,715,9
200910035,246,518,3
201010033,548,817,7

b) Vẽ biểu đồ (1,5đ)

Yêu cầu:

 • Chính xác về khoảng cách năm.
 • Có chú giải và tên biểu đồ.
 • Đẹp và chính xác về số liệu trên biểu đồ.

(Thiếu mỗi y/c trừ 0,25 điểm)

2. Nhận xét và giải thích (1,0đ)

a) Nhận xét

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta đang có sự thay đổi theo hướng tích cực:

 • Cơ cấu GDP của KV Nhà nước có xu hướng giảm (DC) (0,25đ)
 • Cơ cấu GDP của KV ngoài nhà nước và KV có vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên chưa ổn định (DC) (0,25đ)

b) Giải thích

 • Do nước ta tiến hành công cuộc đổi mới phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới. (0,25đ)
 • Do tốc độ tăng giá trị GDP của các thành phần kinh tế khác nhau, GDP của khu vực nhà nước tăng chậm nhất nên cơ cấu GDP giảm. (0,25đ)

Câu 4 (3,0 điểm)

1. Chứng minh rằng nước ta đang khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới. Nêu ý nghĩa của việc đẩy mạnh đa dạng hóa
sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn nước ta. (1,5đ)

a) Chứng minh rằng nước ta đang khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới

 • Các tập đoàn cây con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp. (0,25đ)
  • VD: ĐBSH đất phù sa màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nguồn nước dồi dào dẫn đến cây trồng là lúa nước điển hình, gia cầm
  • Tây nguyên: đất đỏ badan, khí hậu cận xích đạo → thích hợp trồng cây CN lâu năm, vật nuôi: gia súc lớn như trâu, bò….
 • Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng, với các giống cây ngắn ngày chịu được sâu bệnh và có thể thu hoạch trước mùa bão, lụt hay hạn hán. (0,25đ)
 • Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt đông GTVT, áp dụng rộng rãi CN chế biến và bảo quản nông sản. Việc trao đổi nông sản giữa các vùng nhất là các tỉnh phía bắc và phía nam ngày càng mở rộng và có hiệu quả. (0,25đ)
 • Đẩy mạnh sx nông sản xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su…là 1 phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới. (0,25đ)

b) Ý nghĩa của việc đẩy mạnh đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn nước ta.

 • Cho phép khai thác hợp lí hơn các sự đa dạng, phong phú của điều kiện tự nhiên. (0,25đ)
 • Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm và nông sản hàng hóa, mặt khác cũng giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi. Cũng chính quá trình này đã tăng cường thêm sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp (0,25đ)

2. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của nước ta. Tại sao công nghiệp lại phân bố thưa thớt ở miền núi? (1,5đ)

a) Trình bày cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của nước ta

 • Hoạt động CN tập trung chủ yếu trên 1 số khu vực
  • Bắc Bộ (ĐBSH và phụ cận) là khu vực có mức độ tập trung CN theo lãnh thổ và loại cao nhất cả nước. Từ HN hoạt động CN tỏa đi các hướng chuyên môn hóa khác nhau dọc theo các trục giao thông huyết mạch trong đó nổi lên các trung tâm cn có qui mô lớn: HN, HP (0,25đ)
  • Ở Nam Bộ hình thành một dải CN trong đó nổi lên câc trung tâm CN hàng đầu như TPHCM (lớn nhất cả nước về giá trị sx CN), Biên Hòa – Vũng Tàu – Thủ Dầu Một. Cơ cấu ngành rât đa dạng trong đó có 1 vài ngành CN non trẻ nhưng lại phát triển rất mạnh như khai thác dầu khí sx điện, phân đạm từ khí. (0,25đ)
  • Dọc Duyên Hải Miền Trung ngoài Đà Nẵng là trung tâm CN quan trọng nhất còn có 1 số trung tâm khác như Vinh, Quy Nhơn, Nha Trang… (0,25đ)
 • Ở các khu vực còn laị nhất là vùng núi như Tây Bắc, Tây Nguyên, CN phát triển chậm, phân bố, phân tán rời rạc (0,25đ)

b) Tại sao công nghiệp lại phân bố thưa thớt ở miền núi?

 • Có nhiều hạn chế về gtvt (0,25đ)
 • Có nhiều hạn chế về nguồn nhân lực có tay nghề, thị trường, thu hút đầu tư, địa hình núi cao,.. (0,25đ)
Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
 • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
 • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
 • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com