Đề thi chọn HSG môn hóa lớp 9 cấp tỉnh (Sôn Lô) năm 2010 – 2011

Bài làm

Xin gửi đến các em học sinh tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn Hóa học – Đề thi chọn HSG môn hóa lớp 9 cấp tỉnh (Sôn Lô) năm 2010 – 2011. Đây là tài liệu cũ tuy nhiên vẫn có rất nhiều kiến thức hay mà các em có thể tham khảo và áp dụng cho bản thân.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!