Đề thi chọn HSG môn toán lớp 8 Huyện Ân Thi – Hưng Yên có đáp án

Bài làm

Mời các em học sinh tham khảo Đề thi chọn HSG môn toán lớp 8 Huyện Ân Thi – Hưng Yên có đáp án và lời giải chi tiết phía bên dưới.

Một số nội dung cơ bản trong tài liệu này gồm

Bài 3 (1,0đ). Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số nghịch đảo của phân số đã cho. Tìm phân số đó.

Bài 4 (3,0đ).

Cho ABC vuông tại A (AC>AB), đường cao AH ()HBC . Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

1. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính độ dài đoạn BE theo m = AB
2. Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo góc AHM.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!