Đề thi chọn HSG toán 6 trường Nam Đông

Bài làm

Xin gửi đến các em học sinh mã đề thi chọn học sinh giỏi môn toán lớp 6 của sở giáo dục và đào tạo Nam Đông, rất tiếc phải nói với các em học sinh hiện tại tài liệu này chúng tôi vẫn chưa có đáp án và lời giải chính thức, đáp án sẽ được cập nhật sớm nhất khi chúng tôi tìm được đầy đủ của tài liệu.

Một số nội dung chính trong đề thi chọn hsg toán lớp 6 trường Nam Đông

Bài 4 (2 điểm)

a) Biết p là số nguyên tố. Hỏi p10 – 1 là số nguyên tố hay hợp số?

b) Cho A = 3+32+33+…..+3100. Tìm số tự nhiên n biết 2A +3 = 3n

Bài 5 (3 điểm) Vẽ tia Ax. Trên tia Ax xác định hai điểm B và C sao cho B nằm giữa A và C và AC = 8cm, AB = 3BC.

a) Tính độ dài các đoạn AB, BC.

b) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các đoạn AB, AC, BC. Tính độ dài MN, NP.

c) Chứng tỏ rằng B là trung điểm của NC.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!