Đề thi chọn HSG toán lớp 6 Huyện Khoái Châu có đáp án

Bài làm

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Khoái châu xin gửi đến các em học sinh lớp 6 đề thi chính thức chọn học sinh giỏi môn toán lớp 6 bao gồm đáp án và lời giải chính thức. Cấu trúc đề thi gồm 6 câu với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian giao đề.

Ở đề thi chọn học sinh giỏi môn toán lớp 6 có đáp án này các em sẽ phỉa làm hết sức, những em làm tốt sẽ được gửi danh sách lên tuyên dương toàn trường và được gia nhập đội tuyển toán lớp 6 của Huyện, các em sẽ được các thầy cô giáo dạy giỏi bồi dưỡng để phát triển tài năng toán học của bản thân.

Tóm tắt một số nội dung có trong Đề thi chọn HSG toán lớp 6 Huyện Khoái Châu

Bài 5. (2,0 điểm)
Cho điểm O thuộc đường thẳng x’x. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ x’x, vẽ hai điểm A và B sao cho 050xOA , 0115xOB

a) Trong ba tia Ox, OA, OB, tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

b) Tính;xOB ?

c) Chứng tỏ rằng, OB là tia phân giác của góc x’OA.

d) Trên nửa mặt phẳng bờ x’x không chứa điểm A, vẽ điểm C sao cho 0130xOC .

Chứng tỏ rằng ba điểm O, A, C thẳng hàng.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!