Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2017 có đáp án

Kho 1000 đề thi HSG Tiếng Anh có File Nghe: vip.dethihsg247.com

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2017 có đáp án chi tiết được cập nhật dưới đây.

Question 9: Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4

Mary’s activities

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

play chessgo to the zoolisten to musicwatch TVvisit my friendsread bookshelp my parents

1. Today is (1)………………………………… Mary listens to music.

2. Today is (2)………………………………… She visits her friends.

3. Today is (3)………………………………… She goes to the zoo.

4. Today is (4)………………………………… She reads books.

Part 3: Speaking ( 1 point)

Question 10: Answer the questions about Ss’ nationalities/ birthdays / abilities.

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2017

Answer

Part 1:Listening  ( 5 points)

Question 1:  Listen and number1c , 2b, 3d, 4a

Audio scrip:

1.Hello, my name’s Nam. I’m from Viet Nam2. I am from Japan. I am Japanese
3. Hi, I’m Hakim. I’m from Malaysia4.I’m Tony. I’m from Australia

 

Question 2: Listen and write T (true) or F (false).

Audio scrip:  1T, 2F ,3 T , 4T

  1. My birthday is on the seventh of April.
  2. My birthday is on the sixth of May.
  3.  My birthday is on the fifteenth of January.
  4.  My birthday is on the twentieth of June.

Question 3 : Listen and  draw the line 1-B, 2-D,  3-C,  4-A

Audio scrip:

1.I go to school from Monday to Friday

2.I play the guitar on Wednesday .

3.On Sunday I go to the zoo with my friends.

4.I go swimming on Tuesday and Thursday afternoon.

Question 4: Listen and tick.

1c,   2.a   3.b  4.a

Audio scrip:

1.I can read books

2.She can play the piano.

3. I can’t play chess but I can play football.

4.They can sing English songs

Question 5:

1.first   2. March    3. Eight   4.June

Part 2: Reading and writing( 4 points)

Question 6   : 1X, 2 V, 3X, 4V

Question 7:  1.England       2.Vietnamese   3.cook    4.fifth

Question 8 :1.Monday  2. skate   3.England   4. March

Question 9:1.Wednesday    2. Friday  3.Tuesday     4. Saturday

Part 3: Speaking( 1 point) 

Question 10: Answer the questions about yourself:

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com