Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 7 năm học 2014 – 2015 có đáp án

Bài làm

Chia sẻ với các bạn Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 7 năm học 2014 – 2015 có đáp án, đây là đề thi chính thức của Huyện Khoái Châu với thời gian làm bài là 120 phút bao gồm 6 câu với các mức điểm khác nhau.

Trong đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn toán lớp 7 có đáp án mới nhất này chúng tôi chia sẻ với các bạn tài liệu từ năm 2015 tuy nhiên đến nay Đề thi học sinh giỏi huyện Khoái Châu môn toán 7 năm học 2014 – 2015 có đáp án vẫn được nhiều em học sinh đánh giá cao.

Một số nội dung có trong tài liệu này mời bạn xem bản online trên website phía dưới.

Bài 5. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có A=90 độ . Vẽ phân giác BD và CE (D thuộc AC, E thuộc AB) chúng cắt nhau tại O.

a) Tính số đo góc BOC?

b) Trên BC lấy hai điểm M và N sao cho BM = BA, CN = CA. Chứng minh
EN song song với DM

c) Gọi I là giao điểm của BD và AN. Chứng minh: tam giác AIM vuông cân.

Bài 6. (1,0 điểm)

a) Xác định đa thức P(x) có bậc 2 với hệ số cao nhất bằng 1 và nhận hai số 0; – 3 làm nghiệm.

b) Cho đa thức f(x), biết với mọi x ta có: x.f(x + 1) = (x + 2).f(x). Chứng minh rằng đa thức f(x) luôn có ít nhất hai nghiệm.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!