Đề thi HSG cấp huyện môn toán 7 THCS Thanh Sơn 2018 có đáp án

Bài làm

Đề thi HSG cấp huyện môn toán 7 THCS Thanh Sơn 2018 có đáp án với thời gian làm bài lên tới 150 phút không kể thời gian giao đề sẽ giúp các em củng cố kiến thức một cách vững chắc nhất.

Một số nội dung có trong Đề thi HSG cấp huyện môn toán 7 THCS Thanh Sơn 2018 có đáp án

Câu 2:(4 điểm)
a) Một mảnh đất hình tam giác có độ dài 3 cạnh lần lượt là 3(m); 4(m); 6(m) và đường cao tương ứng là h a (m); h

b (m); h c (m). Tính diện tích mảnh đất biết: h a – h b + h c = 25 (m).

Câu 4: (6 điểm) Cho ABC có góc A nhọn. Phía ngoài ABC vẽ BAD vuông cân tại A, CAE vuông cân tại A. Chứng minh:

a/ DC = BE; DC  BE

b/ BD 2 + CE 2 = BC 2 + DE 2

c/ Đường thẳng qua A vuông góc với DE cắt BC tại K. Chứng minh K là trung điểm của BC.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!