Đề thi HSG Hóa 8 trường THCS Ninh Xuân có đáp án – Đề 2

Bài làm

Xin chia sẻ với các em học sinh đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 trường thcs Ninh Xuân có đáp án và hướng dẫn chấm thi chi tiết, mời các em xem ở phần bên dưới nhé.

Nội dung tóm tắt có trong đề thi HSG Hóa 8 trường THCS Ninh Xuân có đáp án – Đề 2

Câu 3:( 4,0 điểm)

Cac bon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy điền vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở những thời điểm khác nhau. Biết hỗn hợp CO và O2 ban đầu được lấy đúng tỷ lệ về số mol các chất theo phản ứng.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!