Đề thi HSG toán 7 trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng có đáp án

Bài làm

Xin gửi đến toàn thể các em học sinh và giáo viên lớp 7 đề thi HSG toán 7 trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng có đáp án chi tiết, đây là tài liệu cũ từ những năm trước tuy nhiên theo cá nhân chúng tôi đánh giá tài liệu này rất hay và hữu ích. Có thể làm phong phú kho kiến thức của các em học sinh.

Một số nội dung cơ bản của tài liệu Đề thi HSG toán 7 trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng

Bài 6: (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là trung điểm BC. Lấy điểm D bất kì thuộc cạnh BC. H và I thứ tự là hình chiếu của B và C xuống đường thẳng AD. Đường thẳng AM cắt CI tại N. Chứng minh rằng:

a) BH = AI.

b) BH2 + CI2 có giá trị không đổi.

c) Đường thẳng DN vuông góc với AC.

d) IM là phân giác của góc HIC.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!