Đề thi HSG toán lớp 8 cấp huyện trường Bá Thước có đáp án

Bài làm

Đề thi HSG toán lớp 8 cấp huyện trường Bá Thước có đáp án là một đề thi cũ từ năm 2008, cho đến nay thì cấu trúc thi và cách thi cũng đã khác rất nhiều. Cho nên tài liệu này các em học sinh lớp 8 chỉ nên tham khảo, bên cạnh đó các em cũng có thể thử sức mình xem nguồn kiến thức hiện nay các em học có khác gì so với những năm trước đó hay không.

Tóm tắt một số nội dung có trong Đề thi HSG toán lớp 8 cấp huyện trường Bá Thước

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân đỉnh A có số đo diện tích bằng 10/9 . Bình phương số đo cạnh đáy BC. Tính cạnh của tam giá ABC, biết rằng cạnh bên hơn cạnh đáy 23cm.

Bài 5 ( 5 điểm ): Cho hình thang ABCD ( AB // CD ) O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD, đường thẳng qua O song song AB cắt AD và BC lần lượt tại M và N….

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!