Đề thi HSG toán lớp 9 Trường Lam Sơn – Thanh Hóa có đáp án

Bài làm

Xin gửi đến các em học sinh THCS Đề thi HSG toán lớp 9 Trường Lam Sơn – Thanh Hóa có đáp án và lời giải chi tiết, chúc các em có thêm tài liệu ôn thi vào lớp 10 sắp tới nhé.

Tóm tắt một số nội dung chính có trong đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 9 Trường Lam Sơn – Thanh Hóa có đáp án như sau:

Câu V (3 điểm) Cho tia Ax, một điểm E khác điểm A, E∈Ax. Từ E, vẽ tia Ey. Hai điểm C và d phân biệt, khác điểm E, cho trước trên tia Ey. Một điểm B chạy trên tia Ex. Các đường thẳng AC và BD cắt nhau ở M, AD và Bc cắt nhau ở N.

1. Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn cắt tia Ey tại một điểm F cố định

2. Hãy xác định một vị trí của điểm B trên tia Ex sao cho các tam giác MCD và

NCD có diện tích bằng nhau (Đề thi TS vào lớp 10 chuyên Toán ĐHSP HN năm 1993)

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!