Đề thi HSG Vật Lý 6 Huyện Đô Lương

Bài làm

Chia sẻ với các em học sinh mã đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 6 của Huyện Đô Lương. Mã đề thi chính thức với thời gian làm bài lên tới 120 phút không kể thời gian giao đề.

Một số câu hỏi có trong đề thi HSG Vật Lý 6 Huyện Đô Lương

Câu 2 (3,5 đ) a.Tại sao người ta không dung một kim loại hay một hợp kim nào khác để gia cố bê tông mà lại dùng thép ?

b.Cho một lượng nước vào ống nghiệm, nhúng đáy ống nghiệm vào một bình đựng nước nóng, mực nước trong ống nghiệm sẽ thay đổi như thế nào ?

Giải thích hiện tượng xảy ra ?

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!