Disabling the free shipping method when the cart has product/s which assigned a certain shipping class [closed]

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com

Want to improve this question? Update the question so it’s on-topic for WordPress Development Stack Exchange.

Closed 5 months ago.

Can you please tell me how can I adapt this snippet (it disables the free shipping method for a certain product) to make it possible to disable the free shipping method when the cart has product/s which assigned a certain shipping class? (WooCommerce 4.2+)

Any help appreciated. Thanks.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com