Dựa vào văn bản “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ, phát biểu cảm nghĩ của em về những người già neo đơn có hoàn cảnh bất hạnh

DÀN Ý

Mở bài:

+ Cảm nghĩ chung về những người già neo đơn có hoàn cảnh bất hạnh.

Thân bài:.

+ Cảm nghĩ về hình ảnh nhà thơ qua bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá”.

+ Sự xót xa, thương cảm cho những người già neo đơn có hoàn cảnh bất hạnh.

+ Cảm nghĩ về tấm lòng của những người già neo đơn có hoàn cảnh bất hạnh.

Kết bài:

+ Mong muốn điều tốt đẹp đến với tất cả những người già.

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết liên quan