Em hãy kể một cuộc gặp gỡ với các em học sinh nghèo vượt khó học tốt

Đề bài nêu rõ hai yêu cầu:

Kiểu bài: Kể theo kiểu tường thuật.

Đối tượng tường thuật: Cuộc gặp gỡ với học sinh nghèo vượt khó học tốt.

Gần đây, công cuộc đổi mới đã góp phần nâng cao đời sống vật chất chung của xã hội, song cũng còn nhiều gia đình và trẻ em, nhất là những người có hoàn cảnh đạc biệt như sớm mồ côi cha mẹ hoặc cha mẹ bỏ nhau, hoặc bị tàn tật, lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng điều đáng quý là nhiều bạn đã tìm mọi cách khắc phục khó khăn để học tốt, quyết tâm vươn lên, hi vọng có một vị trí xứng đáng trong cuộc sống và cải thiện cuộc sống cho gia đình. Đó thực sự là những tấm gương tốt đáng được xã hội quan tâm nâng đỡ, khích lệ.

Nhiều nơi đã tổ chức những cuộc gặp gỡ với các em đó, nhằm biểu dương, nêu gương và hỗ trợ về mặt vật chất. Đảy cũng là một dạng hoạt động từ thiện. Người đứng ra tổ chức các cuộc gặp gỡ thường là cơ quan, đoàn thể, công ti, hoặc nhà trường.

Tường thuật cuộc gặp gờ này, cần làm nôi bật gương mặt các em học sình khó khăn nhưng học giỏi, cần nêu rõ cách khắc phục các khó khăn cụ thế của một số trường hợp tiêu biểu sao cho người đọc thấy cần giúp đỡ các em thêm. Cuối cùng là phát biếu cảm nghĩ về những tấm gương đó.

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết liên quan