Encode URL for WhatsApp “click to chat” without loosing accented characters

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com

I built a form with a textarea to write a message. This form is submitted via Ajax to a PHP script that saves data in database and return an encoded URL to send message via WhatsApp click to chat (https://wa.me/393301234567?text=this is message's content). I encode URL with urlencode() PHP function but accented characters (and other special characters) are encoded and in the WhatsApp message that reaches the recipient are illegible.
If I create the link manually using accented characters, the message is sent correctly. How can I encode the URL without also encoding accented characters but only what is strictly necessary (for example spaces)?

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com