error log is going to the wrong location, WP_DEBUG_LOG is ignored

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

My WordPress error log is going to /var/log/php-fpm/www-error.log. That’s not where I want it. In fact, it took me too long to figure that out. (I’m new to WP and PHP).

I’ve tried to redirect it with the following in my wp-config.php

but it has no effect. This code is placed before/above the “stop editing” warning. I’ve tried other log file locations like /tmp, still, my WP_DEBUG_LOG setting is ignored. I do receive the “hello” message that I wrote – it’s just in the wrong file.

I can successfully write to other locations using the form of error_log() that takes a path, like error_log(‘hello’, 3, ‘/tmp/mylog.log’).

ini_get(‘error_log’) returns the path that is being used.

My php.ini does not specify a log location.

It’s not a file permissions problem.

I’m self-hosting WP 5.5.1 on AWS Linux 2 (like Centos 7), with PHP 7.2.24

Thoughts?

Update Oct 12:
I learned that php-fpm is capturing the output, and that php-fpm can be configured to change this behavior. I was not able to get what I want, and I’m not motivated to continue this effort, but others with the same problem may want to look at these settings in /etc/php-fpm.d/www.conf

see also https://stackoverflow.com/questions/8677493/php-fpm-doesnt-write-to-error-log

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com