Getting Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function plugin_dir_path() when linking to another file within my wordpress plugin

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com

I created a plugin TESTPLUGIN and added it on wordpress admin menu. I can access the plugin from the admin menu just well. The problem I am having is how to link to another file within the plugin. The file members.php is loaded by the add menu callback function. In this members.php I want to add a link to show_member.php load a single member when the name of a member is clicked. Both files are under one directory.

But am getting this error message when I click the link:
Uncaught Error: Call to undefined function plugin_dir_path() in C:xampphtdocs...
I have also tried plugins_url() but got the same error. Can someone guide how I could link to another file within my wordpress plugin. What an I doing wrong? Thanks.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com