Giới thiệu bài thơ Đồng chí: nguồn gốc, xuất xứ, chủ đề

Bài làm

Đề bài: Giới thiệu một vài nét về xuất xứ và chủ đề bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu.

Bài văn mẫu

Họ tên là Trần Đình Đắc, bút danh là Chính Hữu, sinh năm 1926, mất năm 2007, quê ở huyện Can Lộc, tinh Hà Tĩnh. Là chiến sĩ của Trung đoàn Thù đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp.

Ông là nhà thơ chiến sĩ trong suốt những năm dài khói lửa chống Pháp và chống Mĩ xâm lược. Chính Hữu làm thơ không nhiều và hầu như chỉ viết về người lính và chiến tranh. Thơ ông bình dị, cảm xúc dồn nén, vừa thiết tha vừa trầm hùng:

"Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa 
Cả Đô thành nghi ngút cháy sau lưng 
Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng ..."
            (Ngày v)

Bài thơ “Đồng chí” là một trong những bài thơ đặc sắc viết về anh bộ đội cụ Hồ trong 9 năm kháng chiến chổng Pháp. Chính Hữu viết “Đồng chí” vào đầu mùa xuân năm 1948 tại chiến khu Việt Bắc. Bài thơ ca ngợi tình đồng chí cao cả và thiêng liêng, gian khổ có nhau, vào sinh ra tử có nhau của những người nông dân mặc áo lính giữa thời khói lửa.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!