Hãy phân tích giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm người của một sáng tác văn học dân gian mà anh (chị) biết

HƯỚNG DẪN

Học sinh tự chọn một sáng tác văn học dân gian, có thể là một bài ca dao, truyện cổ tích, truyện cười hay một câu tục ngữ ngắn gọn để chỉ ra giá trị giáo dục sâu sắc (tinh thần yêu nước, đức kiên trung, lòng vị tha, tính cần kiệm,…)

Ví dụ: Truyện cổ tích Tấm Cám có giá trị giáo dục về đạo lí làm người:

+ Đạo lí ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Có những lúc cái thiện có thể bị cái ác lấn lướt nhưng cuối cùng phần thắng vẫn luôn thuộc về cái thiện.

+ Dân gian muốn khẳng định sức sổng mãnh liệt của con người, của cái thiện; con người không chịu khuất phục, đầu hàng cái ác, cái xấu, sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ chân lí. Con người cần phải biết giành và giữ hạnh phúc chính đáng cho mình.

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết liên quan