Hoàn cảnh sáng tác bài Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến

Bài làm

Hoàn cảnh ra đời Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến

Bài 1

Nguyễn Khuyến và Dương Khuê là hai người bạn rất thân với nhau, Nguyễn Khuyến hơn Dương Khuê 4 tuổi nhưng hai người đậu cử nhân cùng một khoa. Mỗi người có một cách sống khác nhau. Khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, Nguyễn Khuyến liền từ quan không hợp tác với triều đình, Dương Khuê thì ra làm quan cao cho Pháp đến chức tổng đốc Nam Định.

Dù thế hai người vẫn giữ tình bạn thân thiết, keo sơn, gắn bó không hề thay đổi. Năm 1902 Dương Khuê mất, Nguyễn Khuyến nghe tin liền làm bài thơ này khóc bạn.

Bài 2

Dương Khuê là người ở làng Vân Đình, huyện Sơn Minh, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Xuất thân trong một gia đình nhà Nho. Ông là con cả Đô ngự sử Dương Quang, và là anh ruột của danh sĩ Dương Lâm.

Dương Khuê mất ngày 6 tháng Ba năm Nhâm Dần (1902). Nghe tin, bạn thân ông là Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến đã làm bài thơ Khóc Dương Khuê để viếng ông.

Bài 3

Nguyễn Khuyến là nhà thơ kiệt xuất. Nhưng ông còn là một dịch giả tài hoa.

Nguyễn Khuyến đã sáng tác trên 1000 bài thơ. Nhưng tổng số đơn vị tác phẩm sưu tầm được vào loại nhiều nhất cho đến nay chỉ là 353.

Trong đó gồm 267 bài chữ Hán và 86 bài chữ Nôm. Riêng trong 86 bài chữ Nôm đã có đến 20 bài là tác phẩm tự dịch từ 20 bài trong 267 bài chữ Hán.

Bài thơ Khóc Dương Khuê là một trong số ấy, được Nguyễn Khuyến sáng tác năm 1902 khi nghe tin Dương Khuê mất.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!