How do I add a div class to the posts in a filter and not the entire filter element?

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com

I am having some troubles with the Isotope filter gallery, as discussed in my Stackoverflow question here.

As per the first point of the accepted answer, I need to add the class .isotope, to the parent (the .row element) to make it work with URL hashes. Otherwise, it only works when you click on the filter links, as you can try on the live webpage.

Here is the element to which the user told me to add the class:

<div class="isotope row masonry" data-masonry-id="d2546a5a8aed79adf8c0b3b78a16b29f" style="position: relative; height: 969.6px;">

Notice the <div class ="isotope before row masonry bit? That is what I need to add.

However, I can only apply a custom class to the entire Posts element in Elementor. If I do that, it causes the JS to think that it needs to sort the whole grid itself and makes it disappear.

How do I target this specific row element?

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com