How do you output custom code between posts in the loop?

I am trying to put a header before past posts and after future posts.

I’m using get_posts() in a function to output the posts using a foreach loop for a custom post type ordered by date (meta key). If a post’s associated date is less than the current date (i.e., dates not in the future), I want to output some HTML.
if ($custom_post_date >= $today && $index === 1)
The problem I am running into is that the HTML gets output after the first post that is in the past. How can I output the HTML before the first post that meets the criteria? Is there a way to go back in the foreach loop or something to that effect?

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.
Nếu các bạn muốn kiếm tài liệu Vip từ các website bán tài liệu hãy để lại comment nhé. Chúng tôi sẽ mua và upload lên cho các bạn tải về.