how to find the function or file or something else that calls the file content-product.php? [closed]

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
QUẢNG CÁO: Đổi thẻ cào thành tiền mặt min rút 10k tại đây

Want to improve this question? Update the question so it’s on-topic for WordPress Development Stack Exchange.

Closed yesterday.

I am making a online shop theme from scractch,I am only using woocommerce as plugin and It is almost done, however I seem to be unable to customize the products categories page, only the customization of each mini-box of the products seems to be working fine using the file content-product.php, but if I try to put some html and css on in, it will only customize each box of the product.

I would like very much to know where is what calls this file, that almost for sure must be some kind of while or foreach. I had already done an extensive search on google and on wordpress documentation and everything points me to the file archive.php or taxonomy-“cats”.php, but none of this its working when I copy it to the theme.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com