How to overwrite function to display parent page combobox for custom post type in Edit Post Page?

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

For some reasons I´m using get_post_ancestors() to display parent pages.
In my theme, I wish for my custom post type choose a simple page in the parent page combobox.
By default my custom post type whith set hierachical to true will show only post with the same post type in the parent page combobox.

So, I would like to overwrite the function wich list the parent page options for the combobox to add pages in this list.

I mean in the custom post type editor on admin side :

enter image description here

I know there is a way to get parent with a custom metabox like in this tutorial; but I would like avoid doing this and juste change the basic parent combobox.

How can I do this ?
Is there a specific hook for that ?

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com