‘Invalid post type’ error when importing from one site to another

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

Our existing corporate site was developed by a 3rd party vendor. I am in the process of creating a new version of our site, in a new WP instance. I need to export the ‘News’ articles, from the current site, to the new DEV site. My issue is I cannot find, on the current site, where the ‘News’ custom post type was created/configured. When I click on ‘News’, in the current site, the post type URL displays as: post_type=recent-news. And, when importing into the new DEV site, I receive this error: ‘Invalid post type recent-news’.

I’m using CPT UI on the DEV site, and the only custom post type plugin I can find on the current site is Toolset. but, in the Toolset settings, the only post types that display are OOTB post types of: Media, Pages, and Posts. there is no reference to either ‘News’ or ‘recent-news’.

Am I missing something, or did the 3rd party developer hard code a ‘News’/’recent-news’ post type somewhere else?

I’m not a true ‘developer’, I’m more of a front-end guy, so I’m racking my brain trying to figure this out.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com