Khảo sát hsg ngữ văn 12 trường thpt chuyên Nguyễn Quan Diêu

Bài làm

Xin gửi tới các em học sinh đề thi Khảo sát hsg ngữ văn 12 trường thpt chuyên Nguyễn Quan Diêu có đáp án giải chi tiết năm học 2012-2013 với thời gian làm bài 180 phút không kể thơì gian giao đề. Mời các em xem đề thi này ở phía bên dưới.

Một số nội dung tóm tắt sơ qua của đề thi khảo sát hsg ngữ văn 12 trường thpt chuyên Nguyễn Quan Diêu

Câu 2: (12 điểm)

Nhà văn Nga M.Gorki, trong một bức thư gửi nhà đạo diễn Xtanixlapxki năm 1912 có viết: ” Nghệ sĩ là con người biết khai thác những ấn tượng riêng – chủ quan của mình, tìm thấy trong những ấn tượng đó là cái giá trị khái quát và biết làm cho những ấn tượng ấy có được hình thức riêng.” ( M.Gorki bàn về văn học, NXB văn học, Hà Nội) .

Anh/chị hãy chọn phân tích một số tác phẩm để làm sáng tỏ chất nghệ sĩ độc đáo theo quan niệm của M.Gorki.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!