Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Bài làm

Tải về mẫu bản kiểm điểm dành cho đảng viên tại nơi cư trú mới nhất, hay nhất. Đây là mẫu chọn lọc được đánh giá cao, mời các bạn tải về trực tiếp tài liệu này qua link bên dưới.

Tóm tắt nội dung sơ bộ.

2- Về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương ở nơi cư trú:

Bản thân và gia đình luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tổ dân phố, khu liên gia; thực hiện đóng góp đầy đủ các khoản nghĩa vụ với Nhà nước và các khoản huy động do địa phương phát động, luôn giữ gìn được đạo đức lối sống trong sạch, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia các buổi sinh hoạt tổ dân phố và khu liên gia khi được mời; thực hiên tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!