My menu is not responsive, can you help me? [closed]

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
QUẢNG CÁO: Đổi thẻ cào thành tiền mặt min rút 10k tại đây

Want to improve this question? Update the question so it’s on-topic for WordPress Development Stack Exchange.

Closed 7 days ago.

I am a beginner with code and styles issues and I hope you can help me

I’m creating a site in wordpress.com with a theme called “hermes” my problem is that this theme has a sticky menu that removes the site’s logo in the HTML when you scroll down

And of course my client needs the site logo not to be removed with this action, that’s why I downloaded the Sticky Menu (or Anything!) On Scroll plugin and it works

The real problem now is that the menu is not responsive when you grow or shrink the screen

anyone know if this i can fix it by adding css code to the menu class?

Thanks!

Attached screenshots of this

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com