MySQL-inserted custom taxonomy term lead to 404, flush rewrites doesn’t help

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

I import my custom terms from a desktop program using MySQL queries. But all the terms lead me to a 404 page. I tried flushing rewrites many times, it didn’t help. It only helps when I save individual terms at https://[mysite]/wp-admin/term.php?taxonomy=store-category&tag_ID=[int ID]

I create my custom taxonomy like this

Then I insert my terms into my database:

That’s it. I’ve got a term in wp_terms, it’s connected to taxonomy in wp_term_taxonomy.

Then, each product has its $import_group[‘id’], I just look for it in meta_value in wp_termmeta and insert the returned term_id as the term_taxonomy_id in wp_terms_relationships.

Looks like I’ve got everything covered, but when I go to [site root]/store-category/[term-slug]/, it leads me to a 404 page. What am I doing wrong? Is there any other place I have to insert term related data to? wp_options?

Flushing rewrite rules does not help (tried many times). Also, the number of posts shown under each of the terms is 0 (wrong), maybe this is related. Also, when I go to a term’s wp-admin page and save it, this fixes the 404 issue for this term. But I can’t do it manually, too many terms.

I’ve read this, this and similar questions but all the answers seem to be variants of ‘try to flush rewrites again’, which I did.

Oh, and I’ve just noticed. The same happens with individual posts: 404 until I refresh their term.

I tried deleting data from rewrite_rules in wp_options too, no use.

I changed ‘rewrite’ => true to ‘rewrite’ => false, and I don’t get 404 page now, but still no idea how to fix the issue with rewrite turned on.

All irrelevant plugins are deactivated

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com