Order WP Query posts by custom order calculated from post meta values

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

I am using wordpress REST API to query the database.
For each product (a custom post) I have a meta which is product_price at a certain currency currency_rate.
I need to run a query to get all products ordered ASC or DESC depending on product_price . However, since each price is at a different currency, the query needs first to convert all prices to a common currency, then sort them by the chosen order. I am not able to do it.
I found this link
wordpress orderby filter but I couldn’t understand how to use it. The documentation is not clear at all for me. I need to modify the ordering by something similar to the below

What I need to do is to multiply each price by a conversion rate and feed that into the query to give me the posts in the correct order. I am currently stuck. Thanks for your help.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com