Show/Hide specific shipping methods based on postcode and cart subtotal [closed]

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
QUẢNG CÁO: Đổi thẻ cào thành tiền mặt min rút 10k tại đây

Want to improve this question? Update the question so it’s on-topic for WordPress Development Stack Exchange.

Closed 8 days ago.

I would like to show or hide specific shipping options based on postcode and cart subtotal amount.
Here is my code:

What I want to do is when the customer’s postcode meets one of the list: array $excluded_postcode(Brussels’s postcode), there will be 2 options: free collective shipping(free_shipping:16) (the customer need to choose a date) or flat rate based on weight, but if the cart subtotal is >=50€, then the shipping fee will be free, there will be also 2 options (both free), one is free collective shipping (need to choose a date) and the other is free shipping when the minimum amount is 50€(free_shipping:4); if the customer’s postcode is different from the array (not from Brussels), the shipping rate is based on weight, but if the subtotal amount is >=50€, then it will be free shipping. So if subtotal greater or equals 50€, only free options will be shown (if postcode=Brussels, 2 free shipping options: free_shipping:4 and free_shipping:16, if not Brussels: only free_shipping:4), if subtotal less than 50€, 2 options if Brussels: free_shipping:16 and flat rate based on weight, if not Brussels: only flat rate based on weight.
(Brussels flat rates: flat_rate:2=0-2kg, flat_rate:26=2-5kg, flat_rate:27=5-10kg,
No Brussels flat rates: flat_rate:13=0-2kg, flat_rate:28=2-5kg, flat_rate:29=5-10kg)

It works fine except when the subtotal is less than 50€ and from Brussels, only one free shipping option is showing: free_shipping:16, I would like to have both free options to be displayed.

This is the checkout page: https://www.labeerepoque.be/en/checkout/

I would be greatful if you could help me with this, thank you!

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com