Synchronize ports: “NPM Watch” and Localwp are opening local site on two different ports rather than the same one

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

I develop WordPress sites in Visual Studio Code on Windows 10. I am using the NPM framework by Laravel as part of my workflow. By running the “npm run watch” script, the changes made in my code update automatically in the browser. It’s great.

I also use Local http://localwp.com (previously Local by Flywheel) for my local development environment to install WordPress and mysql databases and run them locally.

The problem I am having is that when I execute “npm run watch” from the command line in Visual Studio Code, the site opens at http://localhost:3000 and just hangs.

When the site is started and viewed in Localwp, it opens just fine at http://localhost:10005/

I need them to open on the same port! Is this possible?

I tried to change the port in the wp-config.php: from define( ‘DB_HOST’, ‘localhost:3000’ ); to define( ‘DB_HOST’, ‘localhost:3000’ );. But, when I tried to view the site in Localwp the site would not load, the same when I executed “npm run watch”.

According to some posts in stackoverflow I can specify localhost port in Visual Studio Code
https://stackoverflow.com/questions/43358769/where-to-specify-localhost-port-in-vs-code/43360131

I edited launch.json (with is found here C:UsersUser.vscodeextensionsms-vscode.atom-keybindings-3.0.8.vscodelaunch.json)

Added the “env” variable to the file. It looked like this:

But this did absolutely nothing. “Npm run watch” kept on opening on port 3000.

Is it possible to get these two programs in sync!?!?

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com