Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh toán lớp 7 theo các dạng, chuyên đề

Bài làm

Trong các dạng tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết thì chúng tôi có sưu tầm được một tài liệu rất hay mang tên Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh toán lớp 7 theo các dạng, chuyên đề, tài liệu này vì sao nó hay mời các em xem bản online phía dưới để biết thêm chi tiết.

Tóm tắt một số nội dụng có trong Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh toán lớp 7 theo các dạng, chuyên đề

Bài 2 ( 2,0 điểm )

a) 1,0 điểm

+ Đặt 3 2005 làm nhân tử chung đúng …………………………………………………….0,25đ

+ Tính đúng tổng trong ngoặc bằng 121 ……………………………………………….0,25đ

+ Vì 121 chia hết cho 11 nên tích 3 2005 .121 cũng chia hết cho 11 …………….0,5đ

+ Kết luận tổng các luỹ thừa đã cho chia hết cho 11 ………………………………0,25đ

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!