Soạn bài: Bắc Sơn

04/01/2021 quanly 0

Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng Nhân vật Thơm là một hình tượng bi tráng về người phụ nữ Tày hơn 60 năm về trước. […]