ĐỒNG ĐỘI (I)

13/01/2021 quanly 0

Tặng những đồng đội của tôi ở Sư đoàn 320, nơi tôi đã công tác từ năm 1980 đến năm 1986. (1) Tháng 4 năm […]